Finansai

2011 metų finansinė atskaitomybė su priedais

2011 metų finansinė atskaitomybė su priedais

Veiklos segmentai
Veiklos rezultatų ataskaita
Praėjusio laikotarpio ataskaita apie veiklos segmentus
Pinigų srautų ataskaita
pinigų srautų ataskaita 2
Pagrindinės veiklos sanaudos
Nematerialiojoturto pastabos
Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
Kitos pajamos
Informacija apie pinigus ir pinigų
Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas
Informacija apie įsipareigojimus valiuta
Informacija apie gautinas sumas
Ilgalaikio materialiojo turto ataskaita
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos
Finansinės būklės ataskaita
Finansinės būklės ataskaita 2 d.
Finansavimo sumų likučiai
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Bendroji informacija
bendrasis sąskaitų planas 3
Bendrasis sąskaitų planas 4
bendrasis sąskaitų planas 1
bandrsis sąskaitų planas 2
Atsargų vertės pasikeitimas
Apskaitos politika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos