Tėvams
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Pabaisko pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
Pamokų tvarkaraštis I-IV kl. 2017-2018 m. m. I pusmetis
Pamokų tvarkaraštis V-X kl. 2017-2018 m. m. I pusmetis
Mokomųjų dalykų konsultacijų grafikas V-X kl. mokiniams 2017-2018 m. m. I pusmetis
Darbo su spec. poreikių mokiniais grafikas 2017-2018 m. m. I pusmetis
Spec. pagalbos teikimo tvarkaraštis 2017-2018 m. m. I pusmetis
Ugdymo proceso organizavimas ir atostogų trukmė 2017-2018 m. m. 1-10 kl.
UKMERGĖS R. PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS
Pabaisko pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno "Mano dienynas" tvarkymo nuostatai
Pabaisko pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Pabaisko pagrindinės mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas
Pabaisko pagrindinės mokyklos moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
SAUGAUS EISMO PATARIMAI
VIDEO PAMOKĖLĖS APIE SAUGŲ EISMĄ
2 procentų paramos labdaros pervedimo tvarkos aprašas
TĖVŲ FORUMAS
PIROTECHNIKOS PRIEMONĖS
KODĖL REIKALINGAS ATŠVAITAS?
LAIŠKAS TĖVAMS
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos