Istorija

Pirmoji mokykla Pabaiske buvo pradinė keturklasė Skapiškių mokykla. Ši mokykla buvo pastatyta prieš pirmąjį pasaulinį karą - maždaug 1906 metais.

Dvarininkas Olšauskas išskyrė žemės plotelį mokyklos statybai. 1919 m. mokykla taip pat veikė ir patys pirmieji
buržuazinių laikų mokytojai buvo: vedėjas Blusys ir mokytojas Stipinas. Po šių mokytojų, maždaug nuo 1921 m. vedėju dirbo mokytojas Vladas Laska ir mokytoja Ona Lanskarauskaitė.

Skapiškių pradinėje mokykloje mokėsi broliai Romas ir Juozas Šarmaičiai. Romas Šarmaitis ilgą laiką rėmė mokyklą. Juozas Šarmaitis žuvo Didžiojo Tėvynės karo metu fronte, kaip drąsus ir narsus kovotojas. Romas Šarmaitis dirbo literatūrinį - istorinį darbą.

Nuo 1936 metų buvo pradėta statyti nauja mokykla. Ji iš pradžių buvo šešiaklasė.
Pabaigus statyti naująją mokyklą, senoji buvo atiduota žemvaldžiui Kaziui Tušui.

1949 metais buvo atidaryta septynmetė - priaugančioji mokykla. Mūsų mokykla pirmąją septynių klasių mokinių laidą išleido 1951 metais. Mokyklos direktoriumi dirbo K.Kavaliauskas. Mokinių skaičius svyruodavo. 1954/55 metais mokėsi 194 mokiniai.

Tais pačiais metais mokykloje atidaryta VIII-oji klasė, t.y. priaugančioji vidurinė mokykla.
1955/56 metais mokėsi 229 mokiniai ir atidaryta IX klasė. 1957/58 metais mokykla tapo vidurine mokykla. Direktore dirbo Elena Penkauskienė.

1964 metais buvo atidarytas naujas mokyklos priestatas.

1976 metais pastatytas naujasis priestatas.

1990/91 m. m. mokykla tapo  devynmete mokykla. Nuo 1992/93 m.m. - pagrindine mokykla.

Nuo 1964 m. iki 1975 m. mokyklai vadovavo Elena Stasiukaitienė.

Nuo 1975 iki 1984 metų mokyklos direktoriaus pareigas ėjo Antanas Palidauskas.

Nuo 1985 iki 1989 metų mokyklai vadovavo Rimantas Grotuzas.

Nuo 1990 iki 2002 metų mokyklai vadovo Rimantas Gutauskas.

Nuo 2002  mokyklai vadovauja Janina Jastčembskienė.

Jurgis Mališauskas, pradėjęs dirbti Pabaisko vidurinėje mokykloje 1956-59 m. eiliniu mokytoju, apgynė filosofijos
mokslų kandidato disertaciją ir savo darbais užpildė didžiulę spragą lietuvių iteratūros moksle bei lietuvių istorikų tyrinėjimuose.

Pabaisko kilęs poetas Algimantas Cimbolaitis.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos