2015 finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita
Trumpalaikės mokėtinos sumos
Sąskaitų planas IV d.
Sąskaitų planas III d.
Sąskaitų planas II d.
Sąskaitų planas I d.
Pinigų srautų ataskaita II d.
Pinigų srautų ataskaita I d.
Pastaba Nr. 2
Pastaba Nr.1
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas
Kitos veiklos pajamos
Isipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiuta
Informacija pagal veiklos segmentus
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie išankstinius mokėjimus
Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Finansinės būklės ataskaita II d.
Finansinės būklės ataskaita I d.
Finansavimo sumų likučiai
Finansavimo sumos pagal šaltinius ir jų pokytis
Bendroji informacija
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Apskaitos politika
2015 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas II d.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos