2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos segmentai
Trumpalaikės mokėtinos sumos
Praėjusio laikotarpio ataskaita apie segmentus
Pinigai ir jų akvivalentai
Pagrindinės veiklos sanaudos pastaba
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Nematerialiojo turto pastaba
nemateriolojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Informacija apie įsipareigojimų dalį
Informacija apie išankstinius mokėjimus
Ilgalaikio materialiojo turto pastaba
Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimo ataskaita
Gautinos sumos
Finasavimo sumų likučiai
Finansavimo sumų pokytis
Bendroji informacija
Atsargų vertės pasikeitimas
Apskaitos politika
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Pinigų srautų ataskaita II d.
pinigų srautų ataskaita I d.
Finansinės būklės ataskaita II d.
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
PAAIŠKINAMOJO RAŠTO II D.
2014 METŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I d.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos