2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
Pagrindinės veiklos sanaudos .Pastaba 1
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Informacija apie pinigus ir pinigų akvivalentus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sanaudos
Finansavimo sumų likučiai
Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčius
Bendroji informacija
Atsargų vertės pasikeitimas
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio II d.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio I d.
Pinigų srautų ataskaita II d.
Pinigų srautų ataskaita I d.
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Finansinės būklės ataskaita II d.
Finansinės būklės ataskaita I d.
Veiklos rezultatų ataskaita
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos