Dokumentai
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2016-2017 M.M.
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO "MANO DIENYNAS" TVARKYMO NUOSTATAI
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS (PAMOKŲ) NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašs
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos