Dokumentai
Ukmergės r. Pabaisko pagrindinės mokyklos nuostatai
METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M.M.
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS
KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS UKMERGĖS R. PABAISKO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS
UKMERGĖS R. PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ (UGDYTINIŲ), JŲ TĖVŲ, GLOBĖJŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS
UKMERGĖS R. PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS R. SAV. UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2016-2017 M.M.
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO "MANO DIENYNAS" TVARKYMO NUOSTATAI
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS (PAMOKŲ) NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠAS
PABAISKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašs
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos